دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
--------------------
مركز آموزش بازرگاني استان اصفهان
 


 


ü        آغاز موضوع (مقدمه)

ü        ورود به موضوع (مسئله اصلي)

ü        نتيجه

ü        نقش محيط

ü        نقش فضا

ü        انتخاب واژگان (نسبت به جايگاه اجتماعي)

ü        سن و فرهنگ مخاطب

ü        تأثيرپذيري از مخاطب

ü        تأثيرگذاري رواني بر مخاطب

ü        قدرت بيان

ü        سوپلس و پرهيز از يكنواختي يامنوتيزم

ü        نوآنس بيان

ü        درنگ

ü        مكس بيان نسبت به موضوع

ü        به كنايه سخن گفتن

ü        پند مستقيم دادن

ü        پند پنهان دادن

ü        استفاده از سه فركانس صدا

ü        نوع لباس و تاثير بو

ü        شاهد در گفتار

ü        استدلال و برانگيختن احساس

۱۳۹۷/۹/۲۰
تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 18500 تعداد کاربران بر خط 45 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal